PCPR w Hajnówce poszukuje lekarzy orzeczników

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Hajnówce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10A  poszukuje lekarzy do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  w tut. Powiatowym Zespole.

Podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia MGPiPS  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 , poz. 1328 ze zm.)
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) specjalizacja co najmniej 1 stopnia.
celem podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w charakterze lekarza orzecznika.

Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu w godzinach pracy urzędu

(codziennie 7.30-15.30) lub drogą elektroniczną

na adres: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 Szczegółowe informacje pod nr tel.: 85 682 59 83
Paweł SzymaniukPrzewodniczący Zespołu

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi