ZAWIADOMIENIE

Kategoria: Ogłoszenie

Hajnówka, dn. 05.02.2018 r.

GK.6620.11.16.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, które odbędzie się w dniach:

 

20 –  22 lutego 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w świetlicy wiejskiej w Tarnopolu

 

Celem spotkania jest:

 • indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością ich gruntów,
 • zebrania życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Tarnopol – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Gmina Narewka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. SZGZ w Suwałkach,
 4. Podlaska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Hajnówce
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
 6. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
 7. Marszałek Województwa Podlaskiego
 8. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku
 9. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 10. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
 11. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 12. Inspektor nadzoru i kontroli prac scaleniowych
 13. a/a  - 2 egz.

 

Sp. A.P.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi