Informacja o skali podatku na 2010

Kategoria: Informacje urzędowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział  Regionalny w Białymstoku  informuje:
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w roku podatkowym 2010 obowiązuje następująca skala podatku dochodowego od świadczeń emerytalno – rentowych:
- do kwoty 85.528,00 zł - 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł,
- ponad 85.528,00 zł - 14.839,02 zł plus 32 % nadwyżki ponad  85.528,00 zł.

W 2010 r. miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek, tak jak w roku ubiegłym wynosi 46,33 zł. Pozostałe zasady obliczania i potrącania zaliczek na podatek dochodowy nie ulegają zmianie.
Jednocześnie Kasa informuje, iż od 1 stycznia 2010 r. żadnym zmianom nie ulegają zasady ustalania i potrącania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta nadal wynosi 9 % podstawy wymiaru (składka, o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek dochodowy nie może przekraczać 7,75 % podstawy wymiaru, a z emerytury lub renty netto potrąca się pozostałą część składki.)

Kierownik
Wydziału Wypłat
mgr inż. Danuta Walesiuk
');
//-->

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi