Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej. Konkurs dla wolnej prasy lokalnej

Kategoria: Konkursy

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs dla prasy lokalnej. Odbywa się on pod hasłem „Wolna i niezależna prasa lokalna – gwarantem demokracji i podnoszenia jakości życia publicznego”  i ma na celu, jak napisali jego organizatorzy, kreowanie odpowiedzialności społecznej, wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw zaangażowania w sprawy publiczne.
Konkurs ma promować rolę niezależnej prasy lokalnej jako czynnika wyznaczającego standardy zachowań i wzmacniającego identyfikację mieszkańców z powiatem i  swoja gminą. Ma on również wspierać niezależną prasę lokalną w jej działaniach na rzecz przeciwdziałania korupcji oraz wykrywania i ujawniania nieprawidłowości życia publicznego w społecznościach lokalnych

Konkurs jest skierowany do wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gazet lokalnych o zasięgu gminnym i powiatowym. Mogą być do niego  zgłaszane materiały prasowe, w tym artykuły lub cykle artykułów, opublikowane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Artykuły muszą mieć wyraźny związek z wspieraniem budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw zaangażowania w sprawy publiczne lub kontrolną rolą mediów wobec lokalnych instytucji ważnych dla życia społecznego obywateli (urzędów, szkół, policji, prokuratury, służb komunalnych, instytucji ochrony zdrowia, itp.). Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wydawcy i redaktorzy naczelni prasy lokalnej o zasięgu gminnym lub powiatowym do 31 marca 2010. Zgłoszenia przyjmuje Gabinet Szefa Kancelarii Prezydenta RP drogą pocztową na adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 lub emailem na adres:
konkurs.medialokalne@prezydent.pl
Nagrodą główną w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 15.000 zł oraz nagroda
rzeczowa w postaci ZŁOTEGO PIÓRA ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Jury Konkurs przyzna też dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł. Dodatkowe wyróżnienia dla uczestników Konkursu przyznawane zostaną przez Partnerów Konkursu w następujących kategoriach:
- za rzetelność dziennikarską (wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),
- za odwagę cywilną dziennikarza (wyróżnienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy),
- za edukacyjne walory publikacji (wyróżnienie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej),
- za ujawnianie zjawisk korupcyjnych (wyróżnienie Stowarzyszenia STOP Korupcji),
- za transparentność życia publicznego (wyróżnienie Transparency International Polska),
- za publikacje dotyczące problemów wymiaru sprawiedliwości (wyróżnienie Fundacji Ius et Lex).
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 maja 2010 roku
w Pałacu Prezydenckim.
To już kolejny konkurs dla prasy lokalnej. Podobny podsumowano w grudniu ubiegłego roku w Sejmie RP. Czyżby politycy polscy nagle dostrzegli, że poza „wielkimi”, polskojęzycznymi mediami istnieją jeszcze polskie gazety lokalne? Nie chce mi się wierzyć, że po latach milczenia w tej dziedzinie, nagle taka przemiana. Nie pozostaje nic innego tylko poczekać.

Hieronim T. Wawrzyński

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi