Uroczyste wręczenie tytułów „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”

Kategoria: Informacje prasowe

W piątek, 29 stycznia 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia tytułów i medali  „Zasłużonym dla Powiatu Hajnowskiego”. Jest to inicjatywa Rady Powiatu Hajnowskiego z 2008 r., mająca na celu  uhonorowanie i wyróżnienie osób fizycznych za zasługi położone na rzecz rozwoju  Powiatu Hajnowskiego w dziedzinach: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, promocyjnej.
 
Uroczystość odbyła się w firmie Pronar Sp.z o.o. z Narwi, dzięki gościnności laureata ubiegłorocznego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, prezesa  -  Pana Sergiusza Martyniuka.

„...Samorząd Powiatu Hajnowskiego w dniu dzisiejszym poraz drugi poprzez nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” wyraża wdzięczność tym którzy swoją pracą, działalnością społeczną, realizacją swoich pasji przyczynili się do pomyślnego rozwoju naszej małej ojczyzny.
Wszyscy jesteśmy świadomi że trzeba i pewnie można było zrobić więcej i lepiej. Jesteśmy świadomi różnego rodzaju ograniczeń jakie towarzyszą naszym wspólnym działaniom. Wiemy też jakie są nasze atuty, jak je wykorzystać zwiększając szanse na rozwój.
Wiemy, iż w głównej mierze zależy to od ludzi, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu, talentom, uporowi połączonemu z rozsądnym podejmowaniem ryzyka dążą do osiągania celów które składają się na rozwój naszego powiatu.
Wszystkim tym ludziom chcemy dzisiaj podziękować i to właśnie im poświęcamy dzisiejszą uroczystość, którą swoją obecnością (mimo wyjątkowo złej pogody) zaszczycili znakomici goście...”
- powiedział Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk podczas otwarcia uroczystości Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
- Jego Ekscelencja abp. MIRON – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;
- senator WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ;
- Wicewojewoda Podlaski - WOJCIECH DZIERZGOWSKI;
- członek zarządu Województwa Podlaskiego - MIECZYSŁAW BASZKO,
- Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: ZBIGNIEW KRZYWICKI, MIKOŁAJ JANOWSKI;
- przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu - ANDRIEJ PISARIK;
- konsul Generalnej Republiki Białoruś w Białymstoku - MICHAŁ ALAKSIEJCZYK;
- konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu - STANISŁAW ŻARCZYŃSKI;
- Starosta Bielski - SŁAWOMIR SNARSKI;
- Starosta Siemiatycki - JAN ZALEWSKI;
- Burmistrz  Bielska Podlaskiego - EUGENIUSZ BEREZOWIEC;
- przedstawiciele instytucji, inspekcji, służb i inne jednostki współpracujące z powiatem hajnowskim;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownicy starostwa;
- wójtowie gmin należących do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska;
- laureaci pierwszej edycji tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

Po wystąpieniu Starosty nastąpiło uhonorowanie osób, którym Rada Powiatu nadała tytuł "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego" . Wyróżnieni zostali:


 abp gen. bryg. dr Miron Chodakowski za szczególne zasługi na rzecz promocji powiatu.


Aleksander Bondaruk za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.


Wiera Pawluczuk za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.


Grzegorz  Tomaszuk za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu.


ks. Prałat Zbigniew  Niemyjski za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu.


Mikołaj   Czykwin za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu.


Jarosław Perszko za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu.


 Alla Gryc za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu.


Michał  Skiepko za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu.

Jerzemu Blomberg za szczególne zasługi w działalności sportowej powiatu.
Za Pana Jerzego Blomberga nagrodę odebrał pan Bazyli Stepaniuk


Mirosław  Krasnopolski za szczególne zasługi w działalności sportowej powiatu.


Manfred Gregersen za szczególne zasługi na rzecz promocji powiatu.


Egon  Schwilgin za szczególne zasługi na rzecz promocji  powiatu.
 

Wręczenie medalu panu Malfredowi Gregersenowi oraz panu Egonowi Schwilgin odbędzie się po stronie niemieckiej  w marcu br.  podczas uroczystości 10- lecia współpracy partnerskiej. Głównym tematem spotkania będą odnawialne źródła energii i rozwoju turystyki.

Po wręczemniu odznaczeń głos zabrały następuące osoby: Arcybiskup Miron, Wicewojwoda Wojciech Dzierzgowski, Mieczysław Baszko, Andrej Pisarik oraz  Stanisław Żarczyński

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi