Wydział Promocji i Rozwoju Regionalnego


Nazwisko:PIETROCZUK
Imię: WALENTYNA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU
e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl, wgorbacz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 99, 682 93 75
Pokój: 4

Nazwisko: LEWCZUK
Imię: LUCYNA
Stanowisko: główny specjalista
Kompetencje: Sprawy dotyczące polityki regionalnej
e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682-30 46
Pokój: 4

Nazwisko: JANIEL
Imię: URSZULA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Sprawy dotyczące promocji i turystyki
e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 46
Pokój: 4

Nazwisko: ŁAPIŃSKA -CHOMICKA
Imię: AGNIESZKA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: Sprawy dotyczące promocji i turystyki

e-mail: a.lapinska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 46
Pokój: 4