Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych


Nazwisko: CIEŚLIK

Imię:  EWA

Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU

e-mail: ecieslik@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 93 76

Pokój: 8
 

Nazwisko:  SAKOWSKA

Imię: MAŁGORZATA

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu przepisów: o ochronie przyrody; o łowiectwie; o lasach;

e-mail: msakowska@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19

Pokój: 10

 

Nazwisko:  IWACIK

Imię: KATARZYNA

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu prawa wodnego i rybactwa śródlądowego, rolnictwa, gospodarki odpadami

e-mail: kiwacik@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19 Pokój: 10

 

Nazwisko:  MARTYNIUK

Imię: ANNA

Stanowisko: inspektor 

Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego;

e-mail: amartyniuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19

Pokój: 10

 

Nazwisko:  ŁUGOWOJ

Imię:  DANUTA

Stanowisko: inspektor ds. zdrowia i opieki społecznej

e-mail: dlugowoj@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 45

Pokój: 8

 

Nazwisko:  SZWARC

Imię: BOŻENA

Stanowisko: inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail: bszwarc@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 48 36

Pokój: 9

 

Nazwisko:  SIEROCKA

Imię: MAGDALENA

Stanowisko: inspektor ds. edukacji

e-mail: oswiata@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 48 36

Pokój: 9

 

Nazwisko:  KOŁOMYCKA

Imię: ANNA

Stanowisko: starszy referent ds. edukacji

e-mail: bszwarc@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 48 36

Pokój: 9