Dialog Społeczny

Kategoria: Ogłoszenia

1. Uchwała Nr XXXIV/238/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkańcami Powiatu Hajnowskiego.

2. Uchwała Nr XXX/216/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Rok 2011

1. Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

W dniach od 10 października 2011 r. do 23 października 2011 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

 

Rok 2013

1. Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.