Dialog Społeczny

Kategoria: Ogłoszenia

Dialog społeczny przyjmujący formę negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji, jest narzędziem łączenia i godzenia interesów rozmaitych grup społecznych. Celem nadrzędnym staje się zaś budowa ładu społeczno – gospodarczego, legitymizowanego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa.

W Polsce rangę dialogu społecznego podkreśla Konstytucja RP.  Wedle tego, dialog społeczny to podstawowa zasada, którą rządzi się państwo, bo stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział I, art. 20).

Dialog społeczny na poziomie lokalnym jest szczególnie istotny – w granicach swojej małej ojczyzny powinniśmy dążyć do dialogu i porozumienia, bo rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie i dobrobyt jego mieszkańców to nasza wspólna sprawa.

Chcąc usprawnić kontakt z urzędem, poznać zdanie mieszkańców na temat rozwoju i przyszłości Powiatu Hajnowskiego, na stronie Starostwa uruchomiono zakładkę „Dialog społeczny”.  Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi strategicznymi dokumentami, korzystania z form dialogu. Swoją opinię nt. rozwoju powiatu hajnowskiego można wyrazić  w formie elektronicznej na adres starostwo@powia.hajnowka.pl  lub  w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka).

 

Aby wejśc kliknij w link:

podpunkt 1 Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

podpunkt 1 Petycje

podpunkt 1 Konsultacje społeczne

podpunkt 1 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

podpunkt 1 Rada Powiatu Hajnowskiego – terminy obrad

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi