Dialog Społeczny

Kategoria: Ogłoszenia

Dialog Społeczny

Rok 2017

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 98/208/17 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  2. Formularz zgłaszania uwag i wniosków
  3. Projekt Rocznego programu współpracy

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi odziałalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 

Rok 2016

Wyniki Konsultacji

Rok 2015

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu  Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała Nr 110/272/14 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku"

2. Projekt Programu współpracy

3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Wyniki konsultacji

Rok 2011

1. Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

W dniach od 10 października 2011 r. do 23 października 2011 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.

Rok 2013

1. Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”. 

 

ROK 2006r.

1. Uchwała Nr XXXIV/238/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkańcami Powiatu Hajnowskiego.

2. Uchwała Nr XXX/216/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.