„Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Kategoria: Ogłoszenia

Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” jest realizowany od 2002 r. Na mocy uchwały, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu przedsięwzięcia, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.  

Przegląd jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej; ma charakter grupowy.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przygotowanie scenariusza wybranej formy artystycznej (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima, happening, musical, dialog, monolog itp.) zawierającej identyfikację zagrożeń występujących 

w lokalnym środowisku oraz propozycje skutecznych form ich zapobiegania.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: Wrota Podlasia w dziale Edukacja: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat+i+tragedie+pozostaw+teatrowi/ 

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji: tel. (85) 66 54 536.