Rehabilitacja lecznicza rolników

Kategoria: Informacje urzędowe

W 2009 roku 943 rolników województwa podlaskiego za pośrednictwem KRUS skorzystało rehabilitacji leczniczej. Były to osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, które rokowały odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji oraz rolnicy zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Uprawnieni do świadczenia rehabilitacyjnego KRUS
Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby, które nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następujących warunków:
1)podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
2)podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
3)mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Z rehabilitacji leczniczej rolnicy mogą korzystać nie częściej, niż co 12 miesięcy. Jedynie osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – ponownie mogą być skierowane na leczenie rehabilitacyjne po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą
Podstawę skierowania na rehabilitację stanowi:
1)prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS, albo
2)wniosek lekarza leczącego, który rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy.
Po zaakceptowaniu orzeczenia lub wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, zainteresowany otrzymuje propozycje terminu i miejsca rehabilitacji, a następnie skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Rehabilitacja lecznicza organizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników. Ośrodki te położone są w miejscowościach uzdrowiskowych, posiadają profesjonalną bazę zabiegową oraz zapewniają całodobową specjalistyczną opiekę medyczną. Leczy się
w nich przede wszystkim schorzenia narządów układu ruchu i choroby układu sercowo-naczyniowego.
Pobyt na turnusie jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty dojazdu najtańszym dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego, w cenie biletu osobowej komunikacji kolejowej II klasy lub autobusowej komunikacji zwykłej. Pacjent zobowiązany jest jedynie do wniesienia opłaty miejscowej na rzecz lokalnego samorządu, za każdy dzień pobytu.

Rehabilitacja a prawo do świadczeń z ubezpieczenia
Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej informacji na temat rehabilitacji leczniczej rolników można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówce terenowej Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl
 

Marek Milewski
Placówka Terenowa KRUS
 w Zambrowie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi