Sprawozdanie z przesiewowych badań ryzyka dysleksji – miasto Hajnówka

Kategoria: Zdrowie

W ramach  wczesnego wykrywania deficytów rozwojowych, a tym samym zapobiegania trudnościom dydaktycznym, w  okresie  od września do grudnia 2009 roku wykonano 155 przesiewowych badań  ryzyka dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się).  Badaniami objęto  uczniów klas pierwszych  szkół podstawowych w Hajnówce. Badania prowadzili logopedzi, psycholodzy i pedagodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

W trakcie badań  diagnozowano  rozwój mowy dzieci oraz poziom funkcji percepcyjno – motorycznych, tj. funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego,  mających bardzo duży wpływ na opanowanie techniki czytania i pisania.

Stwierdzono:

  • u 36 dzieci  wadę wymowy (co stanowi 23%);
  • u 17 uczniów opóźnienia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej (11%);
  • u 36 dzieci  trudności z analizą i syntezą słuchową wyrazów (36%). 

Podjęto następujące działania:

  • udział w  zebraniach z rodzicami diagnozowanych dzieci, w trakcie których   zostali oni poinformowani o wynikach badań oraz przyczynach trudności dydaktycznych i ich zapobieganiu;
  • rodzicom dzieci, u których stwierdzono deficyty rozwojowe zaproponowano udział  w terapii logopedycznej lub pogłębione badania diagnostyczne w Poradni;
  • zainteresowanym rodzicom udzielono indywidualnych porad i konsultacji;
  • konsultacje z  nauczycielami poszczególnych klas pierwszych.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niepokojąco wysoką liczbę dzieci z wadami wymowy  i brakami w zakresie percepcji słuchowej. Świadczy to o niewystarczającej pomocy logopedycznej w okresie przedszkolnym. Ponadto terapią logopedyczną w przedszkolach objęte są wyłącznie 6-latki. W szkołach, jedynie w SP Nr 2 zatrudniony jest logopeda. Poradnia obejmuje opieką logopedyczną 141 dzieci.

                                                                                                      
W przypadku dzieci ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy  terapię  należałoby rozpocząć jak najwcześniej. Innym problem jest też ignorowanie przez rodziców nieprawidłowości artykulacyjnych u dzieci.

Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Hajnówce

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi