Wizyta delegacji z Łotwy w powiecie hajnowskim

Kategoria: Ogłoszenia

          W dniach 17 – 18.10.2013 r. Hajnówkę odwiedziła delegacja reprezentująca okręg Dagda. W trakcie dwudniowego pobytu dwunastoosobowa grupa przedstawicieli samorządu lokalnego miała okazję poznać funkcjonowanie samorządu powiatowego a także bogactwo kulturalne i przyrodnicze Regionu.

          Celem wizyty było nawiązanie kontaktu pomiędzy samorządowcami. Wstępne rozmowy dotyczące kierunku działań zmierzających do zacieśnienia partnerstwa przyniosły konkretne rezultaty - obie strony postanowiły rozwijać współpracę w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany młodzieży przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

          Dwudniowy pobyt przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Pierwszego dnia pobytu Łotysze odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce, gdzie zapoznali się z działalnością placówki, Sobór Św. Trójcy oraz Hajnowski Dom Kultury, w którym uczestniczyli w pokazach warsztatów koła ,,Gobelin'' oraz zajęciach z tańca nowoczesnego dzieci. W piatek, dzięki uprzejmości dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, łotewska delegacja zwiedziła Muzeum Przyrodniczo - Leśne w Białowieży, Szlak Dębów Królewskich, Rezerwat Pokazowy Żubrów. Kolejnym punktem programu była wizyta w skansenie Sioło Budy, gdzie w tamtejszej Karczmie Osocznika goście spróbowali specjałów lokalnej kuchni. Łotewska delegacja odwiedziła także Park Wodny w Hajnówce. Na zakończenie obie strony zadeklarowały wzajemną współpracę. Wydział Promocji i Rozwoju