Prezentacja książki o parafii w Łosince

Kategoria: Kultura

7 lutego 2010roku w Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej „Światłość” w Krzywcu odbyła się prezentacja książki pt. Łosinka. Parafia na skraju Puszcze Ladzkiej. Autorami książki są ks. Grzegorz Sosna oraz matuszka Antonina Troc-Sosna. Spotkanie, na które licznie przybyli parafianie parafii w Łosince, przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowni, zorganizowane zostało przez Parafię Prawosławną w Łosince oraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Zebranych powitał ks. Jerzy Kos – proboszcz parafii w Łosince. Następnie Pan Sławomir Iwaniuk zaprezentował autorów publikacji oraz ich twórczość, a także wprowadził w tematykę książki. Opowiada ona historię parafii w Łosince, życie mieszkańców naszego regionu, porusza elementy tradycji i folkloru. Podkreślił on, iż rzetelne przygotowanie materiału było możliwe między innymi dzięki dobrze zachowanemu archiwum parafii w Łosince, które stanowi bogatą skarbnicę wiedzy.

Głos zabrał redaktor książki Doroteusz Fionik, który opowiedział również o drugiej ważnej publikacji tych samych autorów pt. Księgozbiór. Książka ta opisuje blisko 5,5 tys. publikacji z biblioteki ks. Grzegorza Sosny, które stanowią jego warsztat pracy. Powiedział on, że książka o Łosince może stanowić taką małą encyklopedię tej parafii, z której korzystać mogą zarówno młodzi ludzie, jak też osoby starsze. Doroteusz Fionik nawiązał do miejscowości Krzywiec oraz przypuszczalnym istnieniu w Krzywcu cerkwi, z którą związany był kult ikony Opieki Matki Bożej. Obecnie święto to jest bardzo uroczyście obchodzone w parafii w Łosince. Redaktor książki opowiedział również o drugiej, obecnie bardzo małej miejscowości Wieżanka, w której znajdowała się kiedyś kapliczka, a która obecnie znajduje się we wsi Koźliki nad Narwią. Podkreślił on także, że książka zawiera też materiał wypracowany na warsztatach folkloru ludowego, w których uczestniczył aktywnie zespół Żemerwa oraz ludowy zespół śpiewaczy Krywczanki z Krzywca.

Następnie głos zabrali autorzy książki. Ks. Grzegorz Sosna gorąco podziękował za przybycie wszystkim zebranym oraz za duże zainteresowanie tematyką. Mówił on jak książka powstawała i o tym, że po jej wydaniu docierają do niego nowe materiały. Podkreślił on, iż braki i informacje nie ujęte w książce stanowić mają bodziec dla osób chcących zgłębić jeszcze bardziej historię parafii i dostarczyć nowych faktów historycznych, aby kolejne wydanie książki uzupełnić o nowe dane. Matuszka Antonina Troc-Sosna podziękowała dla proboszcza parafii w Łosince ks. Jerzego Kos, który dostarczał jej olbrzymie ilości materiałów, a także dla Sławomira Iwaniuk i Doroteusza Fionik.

Podziękowania dla autorów książki przekazał również ks. Bazyli Roszczenko – proboszcz parafii prawosławnej w Narwi. W swoim wystąpieniu nawiązał on do historii duchowieństwa parafii w Łosince. Przywołał on przykład Józefa Kowalewskiego – syna jednego z proboszczów parafii w Łosince, który wsławił się tym, iż był pierwszym polskim mongolistą, profesorem rosyjskich uczelni i kolegą Mickiewicza i Zana z młodzieńczych czasów wileńskich. Ks. Chodakowski z parafii w Augustowie opowiedział o historii swojej rodzinnej miejscowości Krynica oraz o wywodzących się z niej osobach. Gorące podziękowania autorom publikacji przekazał również Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powiedział on, iż ważne jest abyśmy odkrywali naszą historię oraz korzenie naszych przodków. Głos zabrała również Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz, która podziękowała za rzetelne opisanie historii kilku miejscowości Gminy Hajnówka, a także, iż chciałaby w ten sposób odtworzyć historię pozostałych wsi.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Narew Eugeniuszem Dudzicz przekazał na ręce autorów podziękowania od władz samorządowych. Wójt podkreślił, że publikacja stanowi solidny fundament wiedzy historycznej o Gminie Narew i materiał do dalszej pracy. Powiedział on, iż Gmina Narew jest bardzo dumna z tak cennej publikacji, a duże zainteresowanie mieszkańców świadczy o jej wielkiej wartości.

Przed publicznością w Krzywcu wystąpił zespół Zaranoczka z Łosinki, który zaśpiewał zebranym kilka skocznych piosenek.

 

 

Źródło: www.narew.home.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi