Żubry w Puszczy policzone

Kategoria: Informacje prasowe

W okresie zimowym żubry w Puszczy Białowieskiej są dokarmiane i gromadzą się w większych stadach wokół miejsc dokarmiania. Ich koncentracja ułatwia zrobienie przeglądu stad żubrów i ocenę ich kondycji fizycznej, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji. Dlatego właśnie zimą pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, którzy sprawują opiekę nad stadem wolnym żubrów w Puszczy Białowieskiej, starają się policzyć wszystkie osobniki tego gatunku żyjące na wolności.

Stan żubrów na wolności w polskiej części Puszczy na dzień 31.12.2009 roku wynosił 451 osobników, a więc wielkość populacji zmniejszyła się o 5 osobników w porównaniu do 2008 roku. Wpływ na to miał nieco niższy poziom urodzeń w porównaniu do ubytków, gdyż w ubiegłym roku urodziły się 52 cielęta, a w trakcie roku ubyło 57 żubrów (odłowy, eliminacje, upadki naturalne).

W rezerwatach zamkniętych Białowieskiego Parku Narodowego stan żubrów na dzień 31.12.2009 roku wynosił 40 osobników. Na świat przyszło tu 7 cieląt.

Podsumowując, na koniec 2009 roku w naszej części Puszczy żyło 491 żubrów, w tym 59 cieląt.

Jerzy Dackiewicz
Nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów
Białowieski Park Narodowy

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi