"Mapa aktywności" stowarzyszeń zwykłych

Kategoria: Ogłoszenia

"Mapa aktywności" stowarzyszeń zwykłych

 

 

 Lp.


Nazwa organizacji


Adres


Tel. /Fax


E - mail


1


Stowarzyszenie Obrońców Własności Prywatnych Nieruchomości


17-220 Narewka

Podlewkowie 7

Adres do korespondencji:

15 – 644 Białystok

ul. Storczykowa 2/14


 


 


2


Koło Przewodników Białowieskich ,,ZIĘBA”


17-230 Białowieża

ul. Park Dyrekcyjny 1/11


85 681 25 79


 


3


Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Lokalnych ,,OMEGa” w Czeremsze


17-250 Kleszczele

ul. Świerczewskiego 20


609037528


stowomega@wp.pl


4


Stowarzyszenie ,,ZIELONA CZEREMCHA”


17-240 Czeremcha

 ul. Fabryczna 31


 


 


5


Stowarzyszenie ,,MAŁE OJCZYZNY”


17-207 Czyże 1


85 681 35 49