OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 2 marca 2015r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.02.2015r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zajęczej w Hajnówce wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudową napowietrznej sieci komunalno-oświetleniowej i doziemnych kabli energetycznych nN i sN.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości:

miasto Hajnówka, obręb 1: - dz. nr ewid. 2949, 2988/1, 2987/1, 2986/1, 3363/1, 44/1, 55, 2987/7, 2988/2, 2927, 2983/3, 3052/1, 2992, 64/2, (64/3, 64/4), 63 (63/1, 63/2), 62 (62/1, 62/2), 61 (61/1, 61/2), 60/2 (60/3, 60/4), 59/2 (59/3, 59/4), 58/2 (58/3, 58/4), 3185 (3185/1, 3185/2), 3180 (3180/1, 3180/2), 2993 (2993/1, 2993/2), 2992 (2992/1, 2992/2), 2989 (2989/1, 2989/2), 2987/2 (2987/8, 2987/9), 2986/2 (2986/5, 2986/6), 2983/4 (2983/9, 2983/10), 2933/2 (2933/8, 2933/9).

działka przewidziana na czasowe zajęcie pod budowę odcinka kanalizacji deszczowej: nr ewid. 2993.

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;

- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję;

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 do dnia wydania decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Starosta Hajnowski

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi