INFOLINIA KONSUMENCKA


Stowarzyszenie Konsumentów Polskich uruchamia dnia 7 listopada 2006 roku ogólnopolską, bezpłatną Infolinię Konsumencką.
Od dnia 7 listopada 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2007 r. konsumenci w całej Polsce mają do dyspozycji jeden, łatwo identyfikowalny ośrodek, w którym bezpłatnie uzyskają informację lub poradę na temat swoich konsumenckich praw. Koszty przychodzących rozmów telefonicznych będą w całości pokrywane z budżetu projektu.
Infolinia Konsumencka
jest czynna pod numerem telefonu

0 800 800 008

w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00.


ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA INFOLINII KONSUMENCKIEJ
·  Infolinia Konsumencka obsługuje wyłącznie konsumentów czyli osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22’ Kodeksu cywilnego).
·  Wszyscy konsultanci Infolinii są prawnikami i zostali dodatkowo przeszkoleni zarówno w zakresie prawa konsumenckiego, jak i zasad komunikacji przez telefon, co powinno ułatwić ograniczenie czasu trwania pojedynczej rozmowy telefonicznej do kilku minut, tak, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z usług Infolinii.
·  dzwoniąc do Infolinii Konsumenckiej może liczyć na:
* Informację o prawach konsumenta i możliwościach ich realizacji.
* Porady prawne w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów konsumenckich dotyczących praw materialnych, w szczególności w zakresie sprzedaży konsumenckiej oraz procedur postępowania przy egzekwowaniu tych praw.
* Informację o instytucjach i organizacjach, które są odpowiedzialne za udzielanie porad specjalistycznych i rozwiązywanie skomplikowanych spraw konsumenckich, odpowiednio do przedmiotu i zakresu merytorycznego problemów konsumentów (np. w sprawach dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku – do właściwej instytucji kontrolnej, w sprawach usług użyteczności publicznej - do odpowiednich urzędów regulacyjnych, w sprawach wymagających analizy dokumentów – do właściwego powiatowego / miejskiego rzecznika konsumentów).
* Informację o alternatywnych systemach rozstrzygania sporów konsumenckich wraz z adresami odpowiednich instytucji arbitrażowych (np. w sprawach dotyczących usług finansowych - Arbitra Bankowego lub Rzecznika Ubezpieczonych).

Jeśli z rozmowy telefonicznej wynika, że konsument chce skierować sprawę na drogę sądową, jego sprawa zostanie przekierowana do organizacji, z którą UOKiK ma podpisaną umowę w zakresie świadczenia pomocy prawnej przy pisaniu pozwów czy też reprezentowaniu konsumentów w sądach. UOKiK wskazał, że organizacją tą jest do końca 2006 r. Federacja Konsumentów.

W celu jak najlepszego dostosowania zakresu usług Infolinii Konsumenckiej do potrzeb polskich konsumentów, na początku realizacji projektu przeprowadzone będzie badanie potrzeb informacyjnych konsumentów, zaś po 6 miesiącach od uruchomieniu Infolinii zaplanowane jest przeprowadzenie profesjonalnych badań na temat oceny przez konsumentów działalności Infolinii. Wyniki obu badań będą wykorzystane w pracy Infolinii.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi