Ruch bezwizowy w białoruskim Parku Narodowym – podstawowe informacje

Kategoria: Informacje prasowe

16 czerwca br. Startowo Powiatowe w Hajnówce w porozumieniu z Parkiem Narodowym „Puszcza Białowieska”, przy pomocy Eugeniusza Ławreniuka - wiceprezesa LOT Region Puszczy Białowieskiej ( a jednocześnie właściciela Biura Podróży Junior, specjalizującego się w organizacji wycieczek na Białoruś), zorganizowało spotkanie informacyjne w sprawie bezwizowego ruchu w obrębie Parku. Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na duże zainteresowanie tematem ze strony mieszkańców oraz branży turystycznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Białoruskiego Parku Narodowego w osobach pracowników turystycznego oddziału Parku - Olega Szyłowa i Oksany Bagalejszy oraz przedstawiciele branży turystycznej, pracownicy starostwa i urzędu miasta oraz mieszkańcy. Wszystkich uczestników powitał Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: W regionie Puszczy Białowieskiej turystyka stanowi ważną gałąź rozwoju gospodarczego.Ruch bezwizowy w obrębie Parku to nowa jakość w turystyce, jakość która z pewnością podniesie atrakcyjność Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. W trakcie spotkania przedstawiciele białoruskiego Parku Narodowego przedstawili najważniejsze zasady przekraczania granicy, odpowiadali także na pytania uczestników. Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które powinien wiedzieć turysta przekraczając granicę.

  1. Granicę należy przekraczać w Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym Białowieża – Piererow – pieszo lub rowerem. Podstawą do bezwizowego wjazdu i wyjazdu z Białorusi, jak również przebywania (przez 3 dni) na terenie białoruskiego Parku Narodowego Puszcza Białowieska będzie paszport, ubezpieczenie oraz dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do pobytu. Aby go otrzymać można skorzystać z usług biura turystycznego organizującego wycieczki do puszczy po tamtej stronie granicy bądź samodzielnie wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej białoruskiego Parku www.npbp.brest.by (TU LINK).
  2. W trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi). Po wypełnieniu formularzu, na podany adres mailowy w ciągu kilku godzin zostanie wysłana przepustka. Należy ją wydrukować, najlepiej w dwóch egzemplarzach. Uwaga! Dane w formularzu powinny się zgadzać z informacjami zawartymi w paszporcie – wszelka niezgodność np.  literówka lub brak wpisu drugiego imienia w formularzu, podczas gdy takie znajduje się w  paszporcie, skutkuje odmową wjazdu na teren Parku.
  3. Ubezpieczenie można wykupić w białowieskich hotelach (Żubrówka****, Białowieski ***), PTTK Oddział w Białowieży oraz w Hajnówce (m.in. w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej – taka możliwość zaistnieje w najbliższym czasie).Uwaga– podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. Osoby chore np. na cukrzycę powinny pomyśleć o wykupie dodatkowego ubezpieczenia, gdyż w razie nawrotu choroby koszty  ewentualnej hospitalizacji pacjent będzie musiał pokryć samodzielnie.
  4. Na granicy uruchomiony został punkt informacyjny, na turystów czekać będą także autobusy kursujące na linii Kamieniuki – granica państwowa (kurs granica państwa– Kamieniuki : 11.00 i 18.30 / kurs Kamieniuki –granica państwa: 10.30, 18.00)
  5. Bezwizowy ruch odbywa się tylko w obrębie Parku Narodowego, na określonych przez administrację Parku szlakach turystycznych (rowerowych, pieszych bądź innych), oznaczonych tablicami informacyjnymi, oznakowaniem lub w inny sposób.
  6. Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług)  będzie można uiścić uprzednio przelewem (system PayPal), ponadto na granicy będzie zamontowany terminal płatniczy. Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty.
  7. Turysta nieposiadający wizy nie może poruszać się poza terenem Parku Narodowego. Jest to możliwie jedynie w wyjątkowych sytuacjach (w przypadku szybkiej pomocy medycznej lub utracie dokumentów upoważniających do przebywania na Białorusi. W takich przypadkach należy poinformować Administrację Parku).

Zniesienie konieczności posiadania wizy to okazja, by odkryć skarby białoruskiej części Parku. A tych jest pod dostatkiem: Muzeum Przyrody, bajkowa kraina Dziadka Mroza, a przede wszystkim – zachwycająca przyroda.  Na terenie Parku znajduje się wieś Kamieniuki, gdzie można zrobić zakupy i przenocować.

Katarzyna Nikołajuk

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi