Podróże małe i duże: szlakiem Do wsi w dolinie Narwi (23km)

Kategoria: A to ciekawe

We wschodniej części Polski jest takie miejsce, gdzie czas płynie wolniej – jego bieg wyznacza spokojny nurt rzek oraz dobry wiatr kołyszący połaciami lasu niczym harfą. Miejsce to stanowi królestwo Przyrody, zaś odwieczne rywalki – tradycja i nowoczesność – żyją tu w całkowitej harmonii. Jest to wreszcie miejsce splotu wielu kultur, które tworzą fascynujący warkocz dziedzictwa regionu, spinający w całość pasma folkloru, obrzędowości i pamięci o przodkach. Ta magiczna kraina to region Puszczy Białowieskiej. Podlaska ziemia jest inna – przesiąknięta legendami, tradycją i barwną kulturą, którą widać, słychać, a nawet posmakować można. Wystarczy wziąć rower i ruszyć w teren. Bo region Puszczy Białowieskiej oplata sieć szlaków rowerowych, umożliwiających odkrycie tajemnic i piękna przyrodniczo – kulturowego. To blisko 500 km przygody – ścieżki wyłożone kostką wielowiekowej tradycji i kultury utrwalonej w języku, architekturze i obrzędach łączą puszczańskie miasteczka i wsie osadzone na tle pól, łąk i lasów zdają się opierać rozpędzonej machinie, jaką jest czas. Spokój malowniczej okolicy mącą jedynie koncerty w reżyserii Przyrody oraz echo niosące melodię dźwięcznego śpiewnego dialektu, spokojnych taktów ohulek przeplatane z wesołymi podlaskimi piosenkami.  Kulturowo – przyrodniczy mix zaskakuje – wsiadaj na rower wędrowcze i daj się porwać na niebieski szlak malowniczą trasą do wsi w dolinie Narwi.

Cel podróży - niebieski szlak jest nieprzypadkowy. Trasa wiedzie przez stare, puszczańskie miejscowości, skrywające wiele ciekawostek i będące domem dla kultury i podlaskiej tradycji. Jak przed wiekami tak i teraz misternie zdobione domy nadal stoją szczytem do ulicy (taki układ przestrzenny wsi to pamiątka pomiary włócznej – wielkiej reformy agrarnej przeprowadzonej w XVIw., zapoczątkowanej przez królową Bonę), ponad domami ciągle górują studzienne żurawie, wnętrza izb zdobią ręcznie wyszywane makatki, ręczniki i tkane dywany, przydomowe ławeczki nadal jeszcze pełnią rolę towarzyskiego centrum wsi (skąd dobiega ton śpiewnego dialektu), zaś ponad wsiami od kilku wieków górują misternie zdobione zabytkowe świątynie. Ale szlak w dolinie Narwi odsłania nie tylko kulturowe dziedzictwo regionu – rowerowa tryba spina legendy oraz wielowiekową historię opatrzoną iście królewskim akcentem… Współczesny szlak zbiega się z dawnym królewskim traktem – wiedzie bowiem przez dawną trasę królewską, biegnącą niegdyś z Wilna i Grodna do Bielska Podlaskiego i Brześcia i dalej – do Lublina. Drogą, którą niegdyś podróżowali królowie i szlachta, dziś wędrujemy my. I tak, niebieski „królewski” szlak ma swój początek w Kuraszewie– wsi istniejącej tu od XVI w. – przynajmniej tak twierdzi udokumentowana historia. Bowiem tajemnicze uroczysko Zamczysko wraz z kurhanami z okresów rzymskich to niezbity dowód osadnictwa tych ziem, sięgającego IV – V wieku n.e.  Dziś nieco senna wieś niegdyś tętniła życiem – gdybyśmy przyjechali tu w XVI w. moglibyśmy podziwiać dwa młyny wodne, zaś w jednej z dwóch karczm piwnych dołączyć do wesołej gromadki biesiadników. Współcześnie po tych budynkach nie pozostał ślad – do dziś za to, nieprzerwanie od 1868 r. ponad wsią górują kopuły Cerkwi pod wezwaniem św. Antoniego Pieczerskiego. Piękne świątynie, przydrożne krzyże i małe kapliczki to nieodłączny element puszczańskiego krajobrazu. Wtopione w sielski, podlaski pejzaż strzegą mieszkańców oraz upamiętniają miejsca cudów – jak np. kapliczka w Ladach. Miejscowość Lady – niegdyś centrum administracyjne nieistniejącej już Puszczy Bielskiej (dawniej teren ten znaczyły wyłącznie lasy, przez które płynęła, pięknie meandrując rzeka Łoknica. Czy dasz wiarę Czytelniku, że jeszcze 350 lat temu teren powiatu hajnowskiego porastała dzika, niedostępna Puszcza Bielska? Ale to temat na osobną opowieść, szczegóły wkrótce :)); dziś słynące z cudownego źródełka, któremu tradycja ludowa przypisuje właściwości lecznicze. Kapliczkę św. Braci Machabeuszów spowiła aura niezwykłości, potęgowana przez las krzyży otaczający źródełko. O kapliczce więcej tu, tymczasem my jedziemy dalej – kolejny przystanek to ważny punkt na dawnym trakcie królewskim. Wieś Klejniki – niegdyś Zygmuntowo (nazwa na cześć króla Zygmunta Augusta) skrywa architektoniczne skarby kultury – piękne, zabytkowe kapliczki i współczesną  cerkiew oraz misternie zdobione domy (tak, podlascy mistrzowie snycerki byli jednymi z najlepszych!). Wieś Klejniki – dziś nieco senna jeszcze kilka wieków temu do okresu międzywojennego tętniła życiem –w wyniku pomiary włócznej zlikwidowano wsie: Burzycze (z 1495r. – dziś pozostałością po wsi jest kolonia Buryckie) i Klejniki (najstarsza wzmianka o ziemi Klejnikowiczów i polach Klejnickich pochodzi z 1540 r.), a nowa wielka wieś zajmowała powierzchnię blisko 3 000 ha (150 włók)! Rozwój wsi na zawsze  przerwał exodus „bieżaństwa”, jednak echa dawnych dziejów wciąż żyją – utrwalone w legendach i architektonicznych skarbach. Szum historii słychać również w Doratynce – wsi w dolinie Narwi, ostatniego przystanku na naszej drodze. Historia miejscowości sięga XVII w., zaś nazwa utrwala na poły legendarne grodzisko Ratynek, które górowało ponad puszczą na skraju rzeki Narew. Czy rzeczywiście tak było? Historia regionu ginie w mrokach dziejów, zastąpiona przez legendy, podania i tradycję. Niebieski szlak jest tego doskonałym przykładem. Ze zbioru legend, tworów kultury i okruchów tradycji powstała niezwykła opowieść w postaci rowerowej tryby, ukazującej to, co w regionie najpiękniejsze. A jako, że trasy na dwóch kółkach liczą w regionie 500 km, nie jest to nasza ostatnia opowieść :)

Katarzyna Nikołajuk

 

Na szlaku...

no to w drogę!

No to w drogę!

na szlaku

W pejzażu pól, łąk...

na szlaku

...i lasów...

 

rzeka

...przecinanych przez meandry rzek...

kapliczka w ladach

...wtopione są sakralne skarby (Kapliczka w Ladach)...

klejniki

 

okiennica

...oraz piękno architektury.

architektura

oznakowanie szlaku

Przemierzając niebieski szlak...

bocian

...wyjedziemy na spotkanie z przyrodą :)

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi