Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Kategoria: Ogłoszenia

Nazwisko: ŁUGOWOJ
Imię: DANUTA
Stanowisko: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA
rzecznik@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 45
Pokój: 8

Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7:30 - 15:30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 roku w sprawie zasad współpracy Inspekcji Handlowej z powiatowymi ( miejskimi) rzecznikami konsumentów, a także innymi instytucjami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Do rzecznika może zgłaszać się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, ma zastrzeżenia, lub wątpliwości, co do jakości nabytych towarów, lub usług. Poza tym mamy możliwość uzyskania informacji, w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń, kiedy możemy domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy, czy mamy możliwość odzyskania pieniędzy w przypadku, gdy towar ciągle się psuje, w ciągu ilu dni gwarant musi rozpatrzyć reklamację, czy możemy domagać się obniżenia ceny, lub też, kiedy możemy odstąpić od umowy.

Kompetencje i zadania

ezakupy.uokik.gov.pl

gotowe wzory pism

Rzecznik informuje

Przydatne adresy i telefony