Zapraszenie na seminarium otwierające projekt „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”,

Kategoria: zaproszenie

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych oraz partner publiczny w projekcie – Urząd Gminy Hajnówka zapraszają na seminarium otwierające projekt „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”, które odbędzie się dnia 22 czerwca br. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach, ul. Główna 116 o godz. 17:00.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat sposobów pozyskania dochodów dla małych stowarzyszeń, rozwojem własnej miejscowości oraz możliwościami dodatkowego zarobkowania w oparciu o lokalne zasoby wsi. Zaproszenie na seminarium skierowane jest przede wszystkim do lokalnych stowarzyszeń wiejskich, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów.

Program seminarium:

Jak rozwijać wieś opierając się na własnych zasobach? Tworzenie oferty edukacyjno-turystycznej – Karolina Likhtarovich, Fundacja inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych

Wieś tematyczna jako skuteczne narzędzie przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich - Krzysztof Szustka, Fundacja CALAMITA

Wybrane wsie tematyczne Dolnego Śląska, od powstania do skomercjalizowanej oferty – Krzysztof Szustka, Fundacja CALAMITA

• Prezentacja projektu „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”– Karolina Likhtarovich, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych

W seminarium wezmą udział doświadczeni eksperci w zakresie rozwoju i promocji terenów wiejskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu, w kolejnych spotkaniach odbędą się wydarzenia:

- spotkanie seminaryjne inaugurujące projekt, promujące idee wiosek tematycznych

- warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i jej narzędzi (warsztaty dotyczące m.in. prowadzenia odpłatnej działalności w organizacji pozarządowej, wykorzystania zasobów wsi, budowania i promocji oferty edukacyjnej i turystycznej, angażowania mieszkańców we wspólne działania)

- wyjazd studyjny do wybranych wiosek tematycznych w celu zapoznania z procesem tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznej

- warsztaty dotyczące tworzenia i wykorzystania partnerstw międzysektorowych (np. organizacje pozarządowe i samorząd, biznes) w działalności wioski tematycznej

- trzy stowarzyszenia lub grupy nieformalne przygotują i wdrożą na terenie swoich miejscowości inicjatywy lokalne związane w tworzeniem wsi tematycznej (w trzech miejscowościach na terenie Gminy Hajnówka) - są na to środki finansowe

- konsultacje specjalistyczne, podczas których stowarzyszenia/grupy otrzymają pomoc merytoryczną przy wdrażaniu inicjatyw

- promocja projektu w mediach tradycyjnych i elektronicznych

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów seminaryjnych, w trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek.

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza uczestnictwa w projekcie oraz zabranie go ze sobą na seminarium. W przypadku posiadania adresu email prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres

Fundacji: fundacja.fire@wp.pl

Z osobami lub organizacjami, które zadeklarują swój udział w projekcie podczas seminarium przewidujemy w następnym dniu 2-godzinne warsztaty (dnia 23 czerwca po południu, godzina do uzgodnienia).

Na miejsce seminarium należy dojechać na własny koszt. Prosimy o zgłaszanie się uczestników do dnia 20 czerwca br. do koordynatora projektu Karol iny Likhtarovich, mai l :

fundacja.fire@wp.pl , tel. 605 190 270 lub do koordynatora lokalnego Ewy Moroz-Keczyńskiej tel. 508 930 409; mail: culture@bpn.com.pl

Wypełnienie formularza do dnia 20 czerwca br. nie jest konieczne by móc uczestniczyć w seminarium.

Z poważaniem,
Karolina Likhtarovich
Prezes Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
koordynator projektu

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi