Zapraszamy na spotkanie informacyjne właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw!

Kategoria: Projekty Unijne

logo

logo polska wieś 2000herb powiatucentruw wdrażania projektów

 

dot: konkursu  w ramach RPO WP, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

    Starostwo Powiatowe w Hajnówce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” organizuje  spotkanie informacyjne odnośnie konkursu na dofinansowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

    W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). W odniesieniu do powiatu hajnowskiego dotyczy to następujących gmin: Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.

    Mamy przyjemność zaprosić Państwa na w/w spotkanie, które ma na celu  omówienie zasad naboru wniosków oraz kryteriów wyboru projektu w ramach ogłoszonego konkursu i tym samym wspomóc Państwa w aplikowaniu o środki unijne na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się dnia 19.09.2016 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. Program spotkania w załączeniu.

 

    Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 15.09.2016 r. na adres mailowy: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl lub telefonicznie 85 682 3046.

W imieniu organizatorów,

Mirosław Romaniuk

Starosta Hajnowski

 

Spotkanie informacyjne w Hajnówce

 pt.„Omówienie zasad naboru wniosków
w ramach wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”
.

Hajnówka, 19 września 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,

ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

Program spotkania

Godzina

Temat:

09:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

Przywitanie gości przez Starostę Hajnowskiego

10:15 – 10:30

Przywitanie gości przez Marszałka Województwa

10:30 – 10:45

Omówienie zakresu działalności sieci PIFE

10:45 – 11:30

Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej

11:30 – 12:15

Omówienie kryteriów wyboru projektu w ramach ogłoszonego konkursu

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:00

Pytania od uczestników spotkania

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi