KOMUNIKAT dotyczący zmian w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd ”2016.

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce informuje iż możliwe jest składanie wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2016 w obrębie Modułu I i Modułu II poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków- bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyny uchybienia terminu.

PFRON wprowadził zmiany ( pismem DPR.4141.247MP.2016 z dnia 9.12.2016 r. ) w celu jak najlepszej, płynnej skutecznej i efektywnej realizacji zadań ukierunkowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Obszary objęte możliwością dofinansowania:

Moduł I:
a. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

    Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b. Obszar B  - likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

    Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,                                        
    Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Według zmienionych zasad programu Aktywny Samorząd wnioski mogą być przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco.

Informacje w/w są dostępne na stronie www.pfron.org.pl 

Kontakt z PCPR w Hajnówce:

* w siedzibie PCPR ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

* telefonicznie pod numerem 85 682-36-42 lub 85 682-59-83

* e-mail pcpr@powiat.hajnowka.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi