Chcesz założyć własny biznes ale nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w projekcie „Startuj w Biznesie. Subregion bielski”

Kategoria: fundusze unijne

Od 1 stycznia 2017 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie do 31 grudnia 2018 r., poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie min. 1 kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:
powiat bielski
powiat hajnowski
powiat siemiatycki
gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu mogą być:
osoby od 30 roku życia
bezrobotne,
nieaktywne zawodowo,
poszukujące pracy,

spełniające jednocześnie minimum 1 kryterium:
osoby w wieku 50+,
kobiety,
niepełnosprawni,
długotrwale bezrobotni
osoby o niskich kwalifikacjach.

Z możliwości wsparcia w ramach projektu wykluczone są osoby, które:
miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilno-prawna) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą (podmiotem świadczącym wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu)

uczestniczą w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie

posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha przeliczeniowe

Wsparcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

Pakiet Podstawowy Szkoleń - 21 godzin. Zakres merytoryczny: formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, zobowiązania publiczno – prawne, zatrudnienie, obowiązki pracodawcy, biznes plan;

Pakiet Dodatkowy Szkoleń- 14 godzin. Zakres merytoryczny (do wyboru 2 szkolenia): Marketing i promocja, Księgowość w małej firmie, Trening interpersonalny, Zarządzanie i techniki sprzedażowe, Techniki negocjacji, Obsługa klienta;

Indywidualne doradztwo z zakresu pisania biznes planów – 5 godzin. Każdy z uczestników projektu odbędzie 2 spotkania z doradcą biznesowym w zakresie sporządzania biznesplanu;

Dotację inwestycyjną w wysokości maksymalnej 23 000 zł;

Wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1750 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy po 600 zł miesięcznie;

Specjalistyczne wsparcie towarzyszące– spotkanie z doradcą w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności oraz jednodniowe szkolenie z zakresu finansowania działalności;

Forum Wymiany Doświadczeń.

Termin realizacji projektu
1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu wynosi 1 345 000,80 zł, płatność ze środków europejskich wynosi 1 143 250,68zł.

Biuro projektu:
Bielsk Podlaski –ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 730 18 42

Informacje można uzyskać również w:
Hajnówce – ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 51 87
Białymstoku – ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. 85 740 86 83.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi