„SZANSA W INTEGRACJI”

Kategoria: Projekty Unijne

Termin: 01.01.2017 – 30.06.2018

Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Całkowita wartość projektu:1 669 543,87 PLN, kwota dofinansowania:  1 584 023,87 PLN

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Realizatorami zadań są: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,

Cel projektu: Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50 kobiet, 50 mężczyzn) – podopiecznych MOPS w Hajnówce oraz wsparcie środowisk 36 dzieci i młodzieży (18 kobiet, 18 mężczyzn) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce. Grupa docelowa obejmuje osoby od 18 roku życia, gdzie min. 30 os. (15 kobiet, 15 mężczyzn) będzie po 50 roku życia, zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Praca socjalna (wsparcie pracy socjalnej z rodziną przy pomocy Asystenta Rodziny, rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach kontraktu socjalnego).
 2. Poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem).
 3. Indywidualny coaching.
 4. Warsztaty umiejętności indywidualnych (warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami).
 5. Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
 6. Pośrednictwo zawodowe (indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym).
 7. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym (realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie).
 8. Edukacja na temat uzależnień (zajęcia grupowe ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 9. Programy dla uzależnionych (realizacja odwykowych programów terapeutycznych, zajęcia indywidualne ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 10. Szkolenia zawodowe (realizacja szkoleń zawodowych).
 11. Pośrednictwo pracy (staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy).
 12. Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci do lat 12 (uczestnictwo w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, uczestnictwo w Klubie Odkrywców itp.)
 13. Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci od lat 12 (uczestnictwo w Klubie Młodzieżowym itp.).
 14. Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży (uczestnictwo w zajęciach sportowych OSiR w Hajnówce, zajęcia w Parku Wodnym w Hajnówce, obozy z programem mentoringu dla dzieci i młodzieży).

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi