Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniu Komisji

Kategoria: Ogłoszenie

Zawiadamiam, iż dnia 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2016r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP za 2016r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 10. Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
  i porządku publicznego.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat.
 13. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2017r.;
  2.  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
  3. uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2022;
  4.  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane dla Powiatu Hajnowskiego na rok 2017;
  5.  uchylenia uchwały Nr XXXIV/232/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2006r.
   w sprawie przyjęcia Statutu Starostwa Powiatowego w Hajnówce;
  6.  zmiany uchwały Nr XX/187/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Hajnowskiego dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  7.  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019;
  8.  zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  9. powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

                        PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                     Lech Jan Michalak

_________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji                                              Hajnówka, dnia 17 marca 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 3 (22).2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 27 marca 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Profilaktyka prozdrowotna w powiecie hajnowskim.

Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Informacja dyrektora SP ZOZ o realizacji kontraktu z NFZ.

Informacja NZOZ na temat kontraktów z NFZ.

Polityka edukacyjna w powiecie hajnowskim z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej szkół.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

            Joanna Kojło

 

________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 17 marca  2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.2(22).2017

 

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia  27 marca 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja o planowanych działaniach inwestycyjnych – analiza inwestycji.

Informacja na temat programu rozwoju oświaty.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                              Alla Gryc

 

_____________________________________________________________________

                                                                                        Hajnówka, dnia 17 marca 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                                                            

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR. 0012.1.2 (20).2017

 

          

ZAWIADOMIENIE

                                   

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Informacja o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Przedstawienie założeń reformy oświaty dotyczącej szkół powiatowych.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                           Piotr Filimoniuk

 

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi