Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior -

Kategoria: Zdrowie

Logo kampanii

Celem kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z osobami starszymi.

Jak wybrać bezpieczną placówkę opieki całodobowej?

Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego pobytu nie postępuj pochopnie!

Pamiętaj, ze rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!

• Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewody.

• Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.

• Koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

• Zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.

http://www.senior.gov.pl/

Pliki do pobrania:

plakat