Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniu Komisji

Kategoria: Ogłoszenie

Zawiadamiam, iż dnia 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobociu
  z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
 7. Informacja z przebiegu realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2016r.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016r.
 9. Informacja o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej
  z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka
  w Białowieży, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Hajnowskiego.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie:

11.1. zmian w budżecie na 2017r.;

11.2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;

11.3. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

                        PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                          Lech Jan Michalak

 

 

_______________________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy i bezrobociu.
 5. Analiza stanu obiektów podlegających rewitalizacji w powiecie.
 6. Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem sytuacji DPS, Domu Dziecka, ŚDS, WTZ i PCPR.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Kojło

 

 

_______________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza stanu bezrobocia w powiecie.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 6. Informacja na temat transportu zbiorowego na terenie powiatu.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Alla Gryc

 

 

 

_____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

                              

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Filimoniuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi