Ogłoszenia

Szukasz pracy? Przyjdź na spotkanie z pracodawcą

Kategoria: Ogłoszenia

Rekrutują firmy UNIBEP i PRONAR

Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Kategoria: Ogłoszenia

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce  zaprasza  młodzież z klasy trzeciej gimnazjum , rodziców i wychowawców na:

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

dnia 16 marca 2016 (CZWARTEK)

o godz.12,30

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Kategoria: Ogłoszenia

II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce serdecznie zaprasza uczniów klasy trzeciej gimnazjum  wraz z wychowawcami i rodzicami na Dzień Otwar

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 201

Zmiana dyżuru aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje o zmianie dyżurów aptek w porze nocnej w dniach:

  • 15 marca br. - dyżurować będzie Apteka Społeczna ul. Batorego 4/1
  • 22 marca 2017r. - dyżur pełnić będzie Apteka DOZ ul. Batorego 18

Bezpłatne szkolenie na temat: Zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bez pośrednich i ONW na rok 2017 oraz niektórych działań pomocowych z PROW 2014- 2020

Kategoria: Ogłoszenia

SZANOWNY ROLNIKU !

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat: Zasad wypełniania wniosku o przyznanie  płatności bez pośrednich i ONW  na rok 2017  oraz  niektórych  działań pomocowych  z PROW 2014-2020

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Kategoria: Ogłoszenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r.

APEL O WSPARCIE DLA POGORZELCÓW

Kategoria: Ogłoszenia

Dzień 15 lutego 2017 r. zapisał się czarnymi literami w historii siedmioosobowej rodziny.

Sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - wesprzyj inicjatywę!

Kategoria: Ogłoszenia

2 lutego 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej  Straży Pożarnej w Hajnówce.